top of page

HET VERHAAL IS NOOIT AF ... FAMILIEHERINNERINGEN

VAN DE 3e EN 4e GENERATIE AAN DE TWEEDE WERELDOORLOG

 

In april 2015 verscheen bij stichting Metropool Internationale Kunstprojecten Het verhaal is nooit af … Familieherinneringen van de 3e en 4e generatie aan de Tweede Wereldoorlog. Een twintigtal jongeren is gevraagd welk verhaal een grote indruk op ze heeft gemaakt en welke specifieke betekenis deze voor hen heeft gehad.

 

Wat weet Senna Pengel over de geschiedenis van haar Joodse overgrootmoeder Sonja van Es? Herinnert Hannah Cameron zich het verhaal van haar opa Arthur die vlieger was bij de RAF? Wat betekenen de familieverhalen van Gerrit van der Veen, Rob de Vries, Cor van Beukering, dokter Crasborn, Roel Walraven, Lotty Huffener, Jacoba van Tongeren, Rob de Vries en Slamat Faiman voor hun

(achter)kleinkinderen?

 

Interviews: Linda Bouws 

Vormgeving & layout: Jean Cameron

Fotografie: Lo Andela

 

Doelgroep: 9-18 jaar

10 euro (excl. verzendkosten 2,75)

te bestellen bij stichting Metropool Internationale Kunstprojecten, rekeningnummer

NL42 INGB0006928168 o.v.v. ‘Het verhaal is nooit af …’ en het adres waar het naar toegestuurd moet worden.

 

bottom of page