top of page

On Friendship / (Collateral Damage) I

 

Advocatenkantoor

Op 23 oktober 2015 is het eerste exemplaar van On Friendship / (Collateral Damage) aangeboden aan Beatrix Ruf, directeur van het  Stedlijk Museum. De bijeenkomst voor genodigden vond plaats in het advocatenkantoor van mr. Bob Vink, waar zij werd gevraagd zich namens de kunstwereld te verantwoorden voor wat Joseph Semah ‘de lege bladzijde’ in de moderne westerse kunstgeschiedenis noemt. Hij weet zich gesteund door 50 burgers die zijn initiatief hebben onderschreven.

 

Margriet Schavemaker, curator en hoofd Onderzoek & Publicaties, benadrukte dat in het tentoonstellingsbeleid ruimte is voor nieuwe perspectieven op zowel heden en verleden en een veranderende blik op de kunst. De verrassende en ontbrekende blik van Semah op o.a. het werk van Newman en Malevich, opent nieuwe perspectieven om naar de topcollectie van het Stedelijk te kijken. Naar Het Zwarte vierkant van Malevich is bijvoorbeeld altijd gekeken door de bril van Het Futuristisch Manifest, maar de joodse betekenislaag is van groot belang om dit werk te begrijpen. Het zwarte vierkant wordt in religieuze joodse huizen geschilderd op een stuk niet gepleisterde wand, 50 x 50 cm, als herinnering aan de destructie van de tempel. Het gesprek Stedelijk Museum en Joseph Semah wordt vervolgd.

 

Symposium Felix Meritis

In het drukbezochte symposium stond de claim van een steeds grotere groep centraal die zich beroept op de Joods-christelijke oorsprong van de Europese cultuur. De vragen of deze term een mythe betreft, 'verdekkend' werkt, een ontkenning van de werkelijkheid is, en of het aanvulling met een islamitische en andere tradities behoeft, en waarom wordt het humanisme als bron van de Europese cultuur zo vaak vergeten kwamen uitgebreid aan de orde in de lezingen en het forumgesprek. Ook kwam de vaak vergeten Joodse betekenislaag in het het werk van diverse kunstenaars uitgebried aan de orde en waarom het vaak niet wordt herkend en erkend.

 

bottom of page