top of page

 

 

Sprekers symposium zijn, naast Joseph Semah:

 

  • Prof. A. Sh. Bruckstein Coruh, directeur Taswir Projects, platform for philosophy and art (Berlijn), o.v.

  • Michael Huijser, directeur Rembrandthuis

  • Prof. dr Ton Nijhuis, wetenschappelijk directeur Duitsland Instituut Amsterdam

  • Dr. Arie Hartog, directeur Gerhard-Marcks-Haus (Bremen)

  • Matthea Westerduin, VU Amsterdam, Faculteit der Godgeleerdheid, Phd 

 

Moderator: Maarten van der Meer, Stadsindendant Deventer

 

Advocatenkantoor

 

Voorafgaand aan het symposium vindt een kleine bijeenkomst plaats in het Amsterdamse advocatenkantoor Vink Veldman & Swiers advocaten, waar o.a. de publicatie wordt gepresenteerd en een aantal werken van Joseph Semah tentoongesteld.

Vervolg

 On Friendship (Collateral Damage) I

        23-25 oktober 2015

 

De internationaal gerenommeerde beeldend kunstenaar en filosoof Joseph Semah (www.josephsemah.nl) zoekt in zijn huidige werk naar mogelijkheden om verschillende disciplines in de samenleving bij actuele thema´s te betrekken. Eén van die thema's die, om begrijpelijke redenen steeds weer opduikt in het maatschappelijk debat, is dat van de Joods-christelijke oorsprong van onze cultuur.

 

Aan de hand van concrete voorbeelden uit de hedendaagse, beeldende kunst onderzoekt Semah in hoeverre deze ´stelling´ bewezen kan worden, en indien dat zo is, in hoeverre aan de Joodse  en christelijke invloeden aandacht is besteed in het vigerende kunstdebat. Een publiek-artistiek-filosofisch project waarbij de claim van de Joods-christelijke oorsprong van de Europese beschaving als hypothese centraal staat.

 

In het Bode-Museum in Berlijn hield Joseph Semah onlangs de lezing Kunst und Judentum: “Hebraïsche” Fussnoten zur zeitgenössischen Kunst (27 Mei 2015).

 

Het project On Friendship (Collateral Damage) bestaat uit twee publieksactiviteiten en een publicatie.

 

25 oktober 2015, Symposium in Felix Meritis, aanvang 15.30 uur.

 

In het symposium verdiepen Joseph Semah en vertegenwoordigers uit de museale en culturele wereld zich in één van de belangrijkste vraagstellingen binnen het kunsthistorische onderzoek, te weten de samenhang waarbinnen het artistieke werk van de moderne kunstenaar is ontstaan. Om verder te bezien wat dat betekent voor de hedendaagse opvattingen in de kunstgeschiedenis.

 

 

 

 

 

bottom of page